Sebu ja Roope Snackylla.

Putka on auki!

Artikkeli Snackysta Tikkurila-lehdessä. (Tikkurila-lehti 11 2011)

Lue lehti PDF-versiona: http://itis-lehti.net/wp-content/uploads/2011/11/tikkurila_112011.pdf